|
fa-IRen-US
X
شرایط عضویت

شرایط عضویت

بر طبق ماده 9 فصل سوم اساسنامه کنفدراسیون صادرات ایران عضویت و شرایط آن به شرح ذیل می باشد:

ماده9- " مجمع ( کنفدراسیون ) " دارای سه نوع عضو است :

 • 9-1- عضو اصلی : کلیه تشکل های صادراتی ( کالا و خدمات ) ، تشکل های تولیدی- صادراتی، تشکل های صادراتی عام استانی، و نهادهای مالی توسعه صادرات ( صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات ،...) وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تصویب هیات مدیره"مجمع ( کنفدراسیون ) به عضویت اصلی " مجمع ( کنفدراسیون ) " پذیرفته خواهند شد. تشکل های موصوف عضویت خود را با تعیین و معرفی یک نفر نماینده برای حضور در مجمع عمومی اعمال می کنند.
 • 9-2- عضو وابسته(باشگاه صادرکنندگان) : تشکل هایی که در زمینه ارائه خدمات جانبی صادرات کالا و خدمات فعالیت می کنند و هلدینگ ها و مجموعه های صادراتی در صورت تصویب هیات مدیره" مجمع ( کنفدراسیون )" می توانند به عضویت وابسته " مجمع (کنفدراسیون ) " در آیند.
 • 9-3- عضو افتخاری: صادرکنندگان نمونه ملی و استانی ،چهره های ماندگار ، نخبگان و پیشکسوتان صادرات، اشخاصی که خدمات ویژه و برجسته ای به صادرات انجام داده اند و اساتید ، پژوهشگران و محققان صادرات با تصویب هیأت مدیره " مجمع (کنفدراسیون)" می توانند به عضویت افتخاری "مجمع (کنفدراسیون ) در آیند.
*****************

مدارک لازم جهت عضویت تشکل ها به عنوان عضو اصلی:

 1. تصویر اساسنامه تشکل،
 2. تصویر آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات تشکل منتشر شده از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،
 3. تصویر فیش پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه به شماره حساب 1-5561383-818-170 نزد بانک اقتصاد نوین- شعبه آرژانتین (کد170) به نام کنفدراسیون صادرات ایران،
 4. معرفی نماینده محترم آن تشکل جهت شرکت در جلسات اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران،
 5. تصویر پروانه ثبت فعالیت تشکل های اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
 6. تکمیل فرم پیوست (دانلود فرم)
*************************

مدارک لازم جهت عضویت به عنوان عضو وابسته در باشگاه صادرکنندگان:

 1. تصویر اساسنامه شرکت،
 2. تصویر آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت منتشر شده از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،
 3. تصویر فیش پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه به شماره حساب 1-5561383-818-170 نزد بانک اقتصاد نوین- شعبه آرژانتین (کد170) به نام کنفدراسیون صادرات ایران،
 4. معرفی نماینده محترم آن شرکت جهت شرکت در جلسات اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران،
 5. ميزان حجم صادرات یک سال آخر و تصوير اظهارنامه ٣ ماهه آخر
 6. تکمیل فرم پیوست (دانلود فرم)
 7. عضویت در یک تشکل ملی یا استانی

راه های تماس

از طریق راه‌های ارتباطی زیر می‌توانید با ما در تماس باشید

 • تهران، خيابان طالقانی، شماره 175 - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 • صندوق پستی 4671-15875
 • +98 21 88 34 68 30 - 33
 • info@iranec.org
 • +98 21 88 34 65 09

تماس با ما

 • *