|
fa-IRen-US
X
هیات مدیره

اعضای هیات مدیره‌ کنفدراسیون صادرات ایران

آقای محمد لاهوتی

رئیس

+98 21 88 67 22 17
+98 21 88 88 58 50
president@iranec.org

آقای سید محمدرضا مرتضوی

نایب رئیس

+98 21 88 72 16 43
+98 21 88 72 16 37
mortazavi@iranec.org

آقای جمشید نفر

نایب رئیس

+98 21 88 28 24 64
+98 21 88 25 69 06
nafar@iranec.org

آقای محمدرضا طلایی

خزانه‌دار

+98 21 88 51 17 21
+98 21 88 53 07 51
talayi@iranec.org

آقای علاء میرمحمد صادقی

عضو هیات مدیره

+98 21 88 50 27 31
+98 21 88 50 27 47
sadeghi@iranec.org

آقای سیدرضا نورانی

عضو هیات مدیره

+98 21 66 41 39 21
+98 21 66 41 39 21
nourani@iranec.org

آقای قدیر قیافه

عضو هیات مدیره

+98 21 88 66 18 96
+98 21 88 65 30 42
ghiyafe@iranec.org

آقای سعید حسین‌زاده

بازرس اصلی

+98 21 88 92 14 93
+98 21 88 92 14 95
hoseinzade@iranec.org

آقای حمیدرضا موثقی

عضو علی‌البدل هیات مدیره

+98 21 55 69 06 10
+98 21 55 69 06 09
movassaghi@iranec.org

آقای محمود بنکدارنیا

بازرس علی‌البدل

+98 21 88 67 94 32-3
+98 21 88 67 92 86
bonakdarnia@iranec.org

راه های تماس

از طریق راه‌های ارتباطی زیر می‌توانید با ما در تماس باشید

  • تهران، خيابان طالقانی، شماره 175 - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
  • صندوق پستی 4671-15875
  • +98 21 88 34 68 30 - 33
  • info@iranec.org
  • +98 21 88 34 65 09

تماس با ما

  • *